img

Nowoczesna komunikacja w tradycyjnych sklepach

Zagrożone istnienie komunikacji mobilnej czy potencjał dla rozwoju na rynku e-commerce? Pod wieloma względami sklepy tradycyjne komunikują się lepiej niż te, które sprzedają przez internet.

Debug turned on!

Http\Controllers\[email protected]

0.42 select * from `eventjuicer_hosts` where `eventjuicer_hosts`.`host` = ? limit 1
0.26 select * from `bob_event_groups` where `bob_event_groups`.`id` = ? and `bob_event_groups`.`id` is not null limit 1
0.18 select * from `bob_organizers` where `bob_organizers`.`id` = ? limit 1
0.23 select * from `eventjuicer_settings` where `eventjuicer_settings`.`settingable_id` = ? and `eventjuicer_settings`.`settingable_id` is not null and `eventjuicer_settings`.`settingable_type` = ?
0.21 select * from `eventjuicer_settings` where `eventjuicer_settings`.`settingable_id` = ? and `eventjuicer_settings`.`settingable_id` is not null and `eventjuicer_settings`.`settingable_type` = ?
0.19 select * from `eventjuicer_texts` where `eventjuicer_texts`.`textable_id` = ? and `eventjuicer_texts`.`textable_id` is not null and `eventjuicer_texts`.`textable_type` = ?
0.17 select * from `eventjuicer_texts` where `eventjuicer_texts`.`textable_id` = ? and `eventjuicer_texts`.`textable_id` is not null and `eventjuicer_texts`.`textable_type` = ?
0.12 select * from `eventjuicer_pages` where `eventjuicer_pages`.`pageable_id` = ? and `eventjuicer_pages`.`pageable_id` is not null and `eventjuicer_pages`.`pageable_type` = ?
0.16 select * from `eventjuicer_pages` where `eventjuicer_pages`.`pageable_id` = ? and `eventjuicer_pages`.`pageable_id` is not null and `eventjuicer_pages`.`pageable_type` = ?
0.15 select count(*) as aggregate from `editorapp_posts` where `group_id` = ? and `is_published` = ? and `published_at` < ? and `published_at` > ?
0.13 select * from `editorapp_posts` where `group_id` = ? and `is_published` = ? and `published_at` < ? and `published_at` > ? order by `published_at` desc limit 25 offset 0
0.24 select * from `editorapp_post_meta` where `editorapp_post_meta`.`post_id` in (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
0.1 select * from `eventjuicer_users` where `eventjuicer_users`.`id` in (?, ?)
0.28 select * from `eventjuicer_images` where `eventjuicer_images`.`imageable_id` in (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) and `eventjuicer_images`.`imageable_type` = ?
2.84