Jednolity Plik Kontrolny - czym jest i jak się przygotować na jego wprowadzenie?

Wprowadzenie konieczności wysyłania plików JPK ma na celu usprawnienie komunikacji na linii przedsiębiorca - organ podatkowy. Szybka weryfikacja urzędów pozwoli na błyskawiczne wykrywanie błędów lub celowych działań podatników.

Zgodnie z nowelizacją art. 193a Ordynacji Podatkowej, od 1 lipca 2016 roku obowiązywać zaczął przepis zmuszający największe przedsiębiorstwa do tworzenia i przesyłania do Urzędu Skarbowego tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych. W tym i kolejnym roku obowiązek ten spadnie również na mniejsze firmy, dlatego warto wiedzieć, jak się do tego przygotować.

Co to jest JPK i jaki jest cel jego wprowadzenia?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to specjalny zestaw danych dotyczących firmowych transakcji przekazywany do urzędów przy pomocy standardu XML. Jego budowa składa się z 7 struktur, jak pokazano poniżej:

Do tej pory obowiązek przesyłania tego typu pliku wprowadzony został w kilku krajach europejskich, m.in. w Austrii, Belgii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Wprowadzenie konieczności wysyłania plików JPK ma na celu usprawnienie komunikacji na linii przedsiębiorca - organ podatkowy. Urzędy otrzymując dane w wersji elektronicznej będą w stanie szybko weryfikować je z otrzymywanymi deklaracjami, co pozwoli na błyskawiczne wykrywanie błędów lub celowych działań podatników (np. wyłudzenia VAT, unikania opodatkowania).

Z punktu widzenia podatnika, wysyłanie pliku JPK wiąże się m.in. z krótszym czasem przeprowadzanych kontroli. Co więcej, ustandaryzowany format daje również możliwość o wiele łatwiejszego przekazywania zestawień faktur między przedsiębiorstwami, a także jest kolejnym krokiem na drodze do przeniesienia dokumentacji firmowej do wersji cyfrowych.

Kto i od kiedy ma obowiązek przesyłania pliku JPK do Urzędu Skarbowego?

Obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Pod tym względem wyróżniamy cztery grupy, jak na poniższym schemacie:

Dla każdego dużego przedsiębiorstwa obowiązek ten powstał już 1 lipca 2016 roku, małe i średnie firmy rozpoczęły wysyłanie JPK wraz z początkiem tego roku, z kolei mikroprzedsiębiorstwa taką konieczność nabędą dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Comiesięczna wysyłka pliku JPK dotyczy wyłącznie ewidencji zakupu i sprzedaży JPK_VAT (Struktura 4 na pierwszym schemacie). Pozostałe pliki należy przygotować i przesłać do Urzędu Skarbowego wyłącznie na jego żądanie.

Taka konieczność dla dużych przedsiębiorców rozpocznie się 1 lipca bieżącego roku, pozostałe firmy zaczną podlegać temu przepisowi dopiero 1 lipca 2018r.

Jak przygotować się do obowiązku przesyłania JPK?

Jeśli chodzi o przygotowanie firmy do obowiązku generowania i wysyłania plików JPK, konieczne jest wyposażenie się w odpowiednie oprogramowanie posiadające niezbędne do tego celu funkcje. Możliwość generowania i dalszego przesyłania JPK posiadają w tej chwili wszystkie najnowsze wersje systemów Comarch: ERP Optima, ERP XL, oraz ERP ALTUM, dlatego warto rozważyć ich zakup.

Kupno programu to jednak nie wszystko, następnym krokiem jest konieczność wprowadzenia wszystkich niezbędnych do wygenerowania pliku XML danych. W tym celu warto posłużyć się możliwościami integratorów stworzonych przez firmę Alpol, które pozwalają na automatyzację wielu procesów (Link do artykułu: Optymalizacja wielokanałowej logistyki w średniej wielkości firmie e-commerce na przykładzie Multimax) niezbędnych do przygotowania poprawnego pliku JPK.


O autorze:

ALPOL – złoty partner Comarch. Specjalizuje się w integracji sprzedaży wielokanałowej o dużym wolumenie transakcji i międzynarodowym charakterze. Wspiera największe instalacje Comarch ERP w Polsce m.in. Morele.net, Yessport.pl, ASAJ w optymalizacji sprzedaży i logistyki.

image

Komentarze

Debug turned on!

0.42 select * from `eventjuicer_hosts` where `eventjuicer_hosts`.`host` = ? limit 1
0.27 select * from `bob_event_groups` where `bob_event_groups`.`id` = ? and `bob_event_groups`.`id` is not null limit 1
0.22 select * from `bob_organizers` where `bob_organizers`.`id` = ? limit 1
0.26 select * from `eventjuicer_settings` where `eventjuicer_settings`.`settingable_id` = ? and `eventjuicer_settings`.`settingable_id` is not null and `eventjuicer_settings`.`settingable_type` = ?
0.07 select * from `eventjuicer_settings` where `eventjuicer_settings`.`settingable_id` = ? and `eventjuicer_settings`.`settingable_id` is not null and `eventjuicer_settings`.`settingable_type` = ?
0.06 select * from `eventjuicer_texts` where `eventjuicer_texts`.`textable_id` = ? and `eventjuicer_texts`.`textable_id` is not null and `eventjuicer_texts`.`textable_type` = ?
0.05 select * from `eventjuicer_texts` where `eventjuicer_texts`.`textable_id` = ? and `eventjuicer_texts`.`textable_id` is not null and `eventjuicer_texts`.`textable_type` = ?
0.07 select * from `eventjuicer_pages` where `eventjuicer_pages`.`pageable_id` = ? and `eventjuicer_pages`.`pageable_id` is not null and `eventjuicer_pages`.`pageable_type` = ?
0.05 select * from `eventjuicer_pages` where `eventjuicer_pages`.`pageable_id` = ? and `eventjuicer_pages`.`pageable_id` is not null and `eventjuicer_pages`.`pageable_type` = ?
0.07 select * from `editorapp_posts` where `editorapp_posts`.`id` = ? limit 1
0.07 select * from `editorapp_post_meta` where `editorapp_post_meta`.`post_id` in (?)
0.06 select * from `eventjuicer_users` where `eventjuicer_users`.`id` in (?)
0.08 select * from `editorapp_posts` where `group_id` = ? and `is_published` = ? order by `published_at` desc limit 10 offset 0
0.11 select * from `editorapp_post_meta` where `editorapp_post_meta`.`post_id` in (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
0.05 select * from `eventjuicer_users` where `eventjuicer_users`.`id` in (?)
0.08 select `bob_tags`.*, `editorapp_post_tag`.`xref_id` as `pivot_xref_id`, `editorapp_post_tag`.`tag_id` as `pivot_tag_id`, `editorapp_post_tag`.`group_id` as `pivot_group_id`, `editorapp_post_tag`.`organizer_id` as `pivot_organizer_id`, `editorapp_post_tag`.`published_at` as `pivot_published_at`, `editorapp_post_tag`.`is_published` as `pivot_is_published` from `bob_tags` inner join `editorapp_post_tag` on `bob_tags`.`id` = `editorapp_post_tag`.`tag_id` where `editorapp_post_tag`.`xref_id` = ?
1.99